Habitus

VANDALORUM Smålands Konstarkiv
2017


Exhibition text (SE)

Utsnitt ur utställningstext/katalog

Text skriven av Nicolas Hansson för Smålands Konstarkiv / Vandalorum 2017

”I verket Habitus handlar det om att på Saras vis fortsätta undersökandet av relationen mellan kön, makt och identitet, men nu är det i ett mycket större format. Jag ser Habitus som en form av symbolisk tredimensionell värld som bekräftar relationen mellan dominans och underordning. Saras totalverk är en korsning av bränt ökenlandskap och en karg skogsglänta. Hon utmanar våra normativa konstruktioner och knådar fram det symboliska våldet och strukturerna som skapar det sociala varandet. Lerformerna och objekten skapar ett system av dispositioner som är resultat av erfarenheter och kollektiva minnen. I verket ryms skuld, fobier och passioner. Det är ett spel mellan naturen och det sociala.”