PISSED ELIN

VÄXJÖ ART SITE
2017

Work in Progress / Denmark 2016


PISSED ELIN

Pissed Elin är en tre meter hög fontän som Sara Möller byggt i lera och sedan låtit gjuta av i brons. Handen och jordens kraft har en central roll i verket och utrycks genom de kroppsligt märkbara avtrycken i leran. Två stora pennskaft reser sig från marken, mellan pennbenen och ut ur en kjolliknande form flödar en vattenstråle ner mot marken. Vattnet rinner sedan vidare ut i Växjösjön genom en stenbelagd bäck. Under mörka kvällar och nätter lyser en noga vald belysning upp skulpturen och därigenom sin omgivning.
Skulpturens är en hyllning till författaren Elin Wägners kamp för feminism, pacifism och ekologi. Konstnären liknar verket vid ett gödslande ekosystem som lyser klart i den svartaste natten med förhoppning om att ge ringar på vattnet. Ett verk som vill påminna om att ”vårt handlande i nuet är bundet vid det förflutna”.
Bronsskulpturen kan vid en första anblick se ut som en stor udda växt, men Möller har lekt med skulpturens utformning så att den också kan tolkas vid en kjol på två ben som kissar. Denna pose är en symbol för att det kan vara nödvändigt att bryta regler för att få saker att ändras. Att pissa in sitt revir och ta sin rättmätiga plats. Vattenstrålen som sipprar ut ur skulpturen kan likafullt vara symbolen för både växtkraft och det konstnärliga flödet.


Photo: Anders Bergön, Växjö 2017Read more (SE)

LANDETS FRIA “Elin Wägner pissar in sitt revir”

SVENSKA DAGBLADET “Inte illa pinkat – offentlig konst ska bråka”


FRIA TIDNINGEN “Pissförbannad över konst”