About Longing

BERG GALLERY
2020

Exhibition text

(EN)

”A bouquet picked at a roadside consisting of the just unfolded, the not so attractive, lumpy malformed and the ones about to wane. The range within the flowers are reinforced by the nature of the bouquet itself, the forced group conversation. Directed perhaps by a tender embracing hand or a brutal ruler, who pulled them out of the earth and mashed them in their clenched fist. The pices tell of the longing to reach the sun, of the unwelcome parasites that weep and itch, warm winds that bend them in the wind, icy hurricanes and the roaring waves of lust, sound and movement. You want to stay but also keep moving on.

The exhibition room is transformed into a glyptotek with feasibility studies in watercolor and ink. Or possibly into a flipped nursery with an associated herbarium.”

(SE)

“En bukett plockad vid en vägkant med de nyutslagna, de osköna och knöligt missbildade, de som är på väg att falna. Olikheterna hos blomstren förstärkta av bukettens sammanblandning och i det påtvingade gruppsamtalet. Allt regisserat av en öm omfamnande hand eller en brutal härskare som ryckt dem ur jorden och nu mosat dem i sin knutna näve. De berättar om längtan att nå solen, om de ovälkomna parasiterna som tynger och kliar. Varma vindar som böjer dem i vinden, isande orkaner och översköljande vågor av lust, ljud och rörelse. Du vill stanna, men också fortsätta att gå.

Utställningsrummet omvandlat till ett glyptotek med förstudier i akvarell och tusch, eller möjligtvis till en utflippad plantskola med tillhörande herbarium.”

Photo Jonas Ingerstedt

Read > C-print´s article about the exhibition > About the gaze – Critical or longing?